Konference

Nepřehlédněte

Aktuality

Aktualita
publikováno před 4 měsíci

Dotazník pro čtenáře časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

Vážení členové ČSTL a čtenáři časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca,za redakci Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca se na Vás obracím s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže s rozhodováním o dalším směřování našeho časopisu.Odkaz na dotazník najdete pod textem aktuality. Předem Vám, čtenářům, děkuji za Váš čas a podporu
MUDr. Kryštof Slabý
vedoucí redaktor časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca Pokračování zde »
Aktualita
publikováno před 4 měsíci

Stanovisko ČSTL k provádění sportovních prohlídek v době pandemie CoVID-19

V souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19 v ČR nedoporučujeme provádět tělovýchovné (sportovní) prohlídky se zátěžovými vyšetřeními a doporučuje prodloužit lhůtu u přijímacího řízení pro doložení posudku. Celý text doporučení ZDE Pokračování zde »
Aktualita
publikováno před 5 měsíci

Pohybová aktivita v době pandemie COVID-19

Pandemie viru SARS-CoV2, známá jako COVID-19, si vynutila rozsáhlá opatření, jejichž účelem je zabránit jeho nekontrolovatelnému šíření. Omezení pohybu na veřejných místech s minimalizací fyzického kontaktu jsou důležitými opatřeními, která ale bohužel mohou vést i k poklesu pohybové aktivity.Výbor ČSTL přijal doporučení na podporu pohybové aktivity po dobu karanrény. Text doporučení je k dispozici ZDE. Pokračování zde »