TiskPublikováno 2.11.2018 v 12:30 | rubrika  aktualita

Výbor společnosti pro neusnášeníchopnost volební členské schůze dne 1.11.2018 rozhodl svolat náhradní členskou chůzi České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s. na den 2.11.2018  od 18:00 hod., s místem konání jednání konferenční sál/salonek, Společenský dům Casino, ě a pořadem jednání:
  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Volba členů výboru a kontrolní komise;
  4. Různé;
  5. Závěr.