TiskPublikováno 3.11.2022 v 20:00 | rubrika  aktualita

Výbor společnosti pro neusnášeníchopnost volební členské schůze dne 3.11.2022 rozhodl svolat náhradní členskou chůzi České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s. na den 4.11.2022  od 17:00 hod., s místem konání jednání konferenční sál a přilehlé prostory, hotel Maximus, Hrázní 327/4a, Brno a pořadem jednání:
  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Volba členů výboru a kontrolní komise;
  4. Různé;
  5. Závěr.