TiskPublikováno 5.12.2017 v 0:32 | rubrika  aktualita

Vážení zástupci tělovýchovně lékařských pracovišť, dovoluji si obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění KRÁTKÉHO dotazníku, který má sloužit k orientačnímu zjištění roční kapacity našeho oboru pro vyšetření vrcholových sportovců. Tato informace je velmi důležitá pro realistické nastavení preventivní péče o vrcholové sportovce a samozřejmě i pro rozvoj oboru. Prosím vás o nezávazný ale realistický odhad, ideálně založený na víceletém průměru. Poskytnuté údaje považujeme za důvěrné a jako s takovými se s nimi bude zacházet – výstupy budou pouze anonymní součty dle regionů. V této souvislosti prosím také o odeslání každoročního hlášení počtu výkonů na UZIS, které je klíčové pro vytvoření tlaku na zdravotní pojišťovny. Formulář k vyplnění je ZDE S díky MUDr. Kryštof Slabý, místopředseda ČSTL