TiskPublikováno 20.4.2020 v 10:00 | rubrika  aktualita

Vážení členové ČSTL,
vážení čtenáři časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca,

jak jste pravděpodobně zaznamenali, dlouhodobě se mění skladba článků publikovaných v našem časopisu. Současně se vyvíjejí i ekonomické podmínky, za kterých je časopis v současné podobě vydáván, zvyšují se přímé náklady na tisk a distribuci časopisu. Někteří z Vás by možná uvítali interaktivnější podobu, někteří by měli zájem o některé další typy článků jako třeba krátké monotematické souhrny (focused review) nebo krátké shrnutí pro praxi (fast facts) a další.

Za redakci Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca se na Vás obracím s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže s rozhodováním o dalším směřování našeho časopisu.

Odkaz na dotazník najdete pod textem. Je také možné poslat odpověď emailem či papírově na sekretariát společnosti. Každého čtenáře prosíme pouze o jedno vyplnění. Dotazník neobsahuje dotazy, podle kterých bychom Vás mohli identifikovat. Pro zpracování výsledků dotazníku ale potřebujeme zjistit co nejvíc anonymních údajů o čtenářích – proto Vás prosím o pokud možno přesné vyplnění demografických údajů.

Předem Vám, čtenářům, děkuji za Váš čas a podporu
MUDr. Kryštof Slabý
vedoucí redaktor časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

DOTAZNÍK VYPLNÍTE ZDE