TiskPublikováno 19.11.2020 v 9:05 | rubrika  aktualita

Výbor společnosti rozhodl po podrobné a dlouhodobé diskusi o přechodu časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca na online elektronickou podobu. Jedním z hlavních důvodů je, že vydávání časopisu v tištěné podobě je ekonomicky náročné, Slovenská společnost tělovýchovného lékařství se od letošního roku finančně na vydávání časopisu nepodílí, a tak tištěná verze příliš zatěžuje rozpočet a z dlouhodobého hlediska je časopis ve stávající podobě neufinancovatelný. Přechod na online verzi je současně spojen s modernizací grafické podoby časopisu. Věříme, že si časopis najde své čtenáře i mezi dalšími odborníky a pro náš obor a společnost udělá větší službu než současný formát. Doufáme, že Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca v online podobě a atraktivní barevné grafice bude pro Vás i nadále zdrojem kvalitních odborných informací, poučných zpráv i poutavých exkurzí do historie našeho oboru. Elektronicky jsou jednotlivá čísla počínaje ročníkem 2020 k disposici po přihlášení v archivu časopisu.