TiskPublikováno 26.3.2020 v 9:49 | rubrika  aktualita

Pandemie viru SARS-CoV2, známá jako COVID-19, si vynutila rozsáhlá opatření, jejichž účelem je zabránit jeho nekontrolovatelnému šíření. Omezení pohybu na veřejných místech s minimalizací fyzického kontaktu jsou důležitými opatřeními, která ale bohužel mohou vést i k poklesu pohybové aktivity. Výbor ČSTL přijal doporučení na podporu pohybové aktivity po dobu karanrény. Text doporučení je k dispozici ZDE.