TiskPublikováno 25.4.2023 v 11:24 | rubrika  aktualita

Zámek Křtiny se 26. a 27. května stane místem konání dvou akcí, které pořádá Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UPOL a FN Olomouc.

SETKÁNÍ CENTER SPORTOVNÍ KARDIOLOGIE
Datum konání: 26. 5. 2023, 17–19 hodin
Program: MUDr. Otakar Jiravský a MUDr. Bogna Jiravská Godula – Umělá inteligence
v tělovýchovném lékařství
Pořadatel: Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UPOL
a FN Olomouc, Centrum sportovní kardiologie Nemocnice Agel Podlesí-Třinec

Vstup zdarma
Registrace na e-mailu: kamila.pohlidalova@fnol.cz do 15. 5. 2023.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPELEOTERAPIE V TĚLOVÝCHOVNÉM LÉKAŘSTVÍ
Datum konání:
27. 5. 2023, 9–11 hodin
Program: MUDr. Überhuberová Jarmila Využití Speleoterapie v tělovýchovném lékařství
Ing. Klobása Karel Bezpečnost Speleoterapie
RNDr. Alena Nováková Výzkum mikroklimatu jeskyně – využití pro Speleoterapii
Bc. Überhuber Radek Praktické cvičení Speleoterapie v rehabilitaci sportovců
Pořadatel: Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace LF UPOL a FN Olomouc
Pod záštitou: České společnosti tělovýchovného lékařství


Vstup zdarma
Registrace na e-mailu: kamila.pohlidalova@fnol.cz do 15. 5. 2023.