TiskPublikováno 26.3.2020 v 9:42 | rubrika  aktualita

Vážení členové ČSTL, chtěli bychom Vás požádat o pečlivé vyplnění Výkazu ambulantní péče A036 za rok 2019. Po jednání s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se formulář podařilo zařadit zpět do statistického zjišťování. Pokud jste formulář neobdrželi, najdete jej na www stránkách ÚZIS. T.č. je obesíláno cca 100 pracovišť odbornosti 204 (tělovýchovné lékařství). Pro zachování a rozvoj našeho oboru jsou sbíraná data nesmírně důležitá. Na pracovištích tělovýchovného lékařství jsou prováděna i vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Jiným způsobem, než statistickým hlášením, nelze tuto odbornou činnost kvantifikovat! Objektivní data jsou nezbytným podkladem pro jednání s ministerstvy a dalšími institucemi. Termín odevzdání je shodný s ostatními výkazy: 30. 4. 2020. Děkujeme za spolupráci.​ Výbor ČSTL