Záznamový arch

Fyzioterapeutická sekce ČSTL připravila záznamový arch pro dokumentaci preventivního vyšetření.

Cílem je

 • poskytnout možnost rychlého záznamu výsledků jednotlivých testů,
 • a to definovaným jednotným způsobem tak,
 • aby byla zajištěna přenositelnost záznamu mezi jednotlivými pracovišti,
 • a současně možnost longitudinálního sledování.
 • Záznamový arch obsahuje pole pro základní univerzálně použitelnou sadu testů (neslouží tedy specificky pro konkrétní sport),
 • kterou je možné ve většině případů vyšetřit a zaznamenat přibližně za 30 minut.
 • Pro vyšetření je potřeba jen minimum pomůcek, je možné ho provádět v ordinaci i v terénu.

ČSTL podporuje záznamový arch jako oficiální doporučený způsob záznamu vyšetření fyzioterapeutem v rámci sportovní prohlídky výkonnostních a vrcholových sportovců.

Záznamový arch je k dispozici členům společnosti na stránce s doplňujícími materiály.

Na tvorbě záznamového archu se podíleli zejména tito členové fyzioterapeutické sekce:

 • Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D.
 • Mgr. Martina Ježková
 • Bc. Martin Janoušek
 • PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.

Dále se na tvorbě záznamového archu podíleli i ostatní členové fyzioterapeutické sekce.

Všichni členové fyzioterapeutické sekce jsou zváni k účasti na seminářích a také mohou využít emailovou adresu fyzioterapeutické sekce k zasílání připomínek a námětů k záznamovému archu.