Na této stránce najdete informace odborného charakteru týkající se preventivního vyšetření sportovců (sportovní prohlídky). Seznam pracovišť provádějících tato vyšetření najdete na stránce s interaktivní mapou pracovišť. Seznamy pracovišť provádějících vyšetření ve speciálních případech (AME – pověření letečtí lékaři, potápění apod.) na stránkách ČSTL neuvádíme z důvodu omezené možnosti aktualizace těchto seznamů, ale uvádíme odkaz přímo na stránku organizace, která seznam vytváří. Tyto informace najdete souhrnně na stránce popisující mapu pracovišť.

Organizace sportovních prohlídek

Výbor ČSTL na svém zasedání dne 8.10.2015 schválil Modelovou koncepci organizace sportovních prohlídek, která je rámcovým doporučením pro organizaci preventivních sportovních prohlídek na úrovni jednotlivých sportovních svazů. Tento model má sloužit jako výchozí materiál pro jednotlivé sportovní svazy, které mají zájem s ČSTL spolupracovat na vytvoření nebo upřesnění nastavení preventivní zdravotní péče o registrované sportovce. Organizace sportovních prohlídek se také dotýká aktualizované Stanovisko ČSTL k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám z 23.2.2017. Podrobnosti organizační povahy lze najít také na samostatné stránce.

Obsah preventivního vyšetření

Obsah lékařského vyšetření v rámci sportovní rohlídky do určité míry upravuje stávající vyhláška 391/2013 Sb (podrobněji na stránce Legislativa). Obsahu preventivního vyšetření se taktéž dotýká aktualizované Stanovisko ČSTL k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám z 23.2.2017. Podrobnější doporučení pro vrcholové sportovce připravuje lékařská komise ČOV ve spolupráci s ČSTL. Tuto problematiku také upravují směrnice některých sportovních svazů.

Výše uvedené předpisy upravují minimální náplň vyšetření. Tento minimální rozsah vyšetřující lékař podle situace samozřejmě rozšíří o další potřebná vyšetření.

Návrat ke sportu (return-to-play)

Doporučení (nebo odkazy) týkající se mnoha patologických stavů a mnoha sportů najdete ne samostatné stránce v kategorii Odborné.

Záznamový arch pro fyzioterapeutické vyšetření

Fyzioterapeutická sekce ČSTL připravila záznamový arch sloužící pro dokumentaci preventivního vyšetření fyzioterapeutem v rámci sportovní prohlídky. Blíže na samostatné stránce.

Příspěvek na sportovní prevenci

Sportovní (preventivní) prohlídky nejsou hrazené ze zdravotního pojištění. Většina zdravotních pojišťoven nicméně přispívá na sportovní prohlídky v rámci svých bonusových programů. Podmínky se mohou lišit, snažíme se proto průběžně aktualizovat informace na www stránkách ČSTL (sekce Aktuality), na aktuální stav se nicméně informujte u své zdravotní pojiťovny.