Akce již proběhla.

9. října - 13. října

Webová stránka: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/telovychovne-lekarstvi/vzdelavaci-akce


Určeno pro zájemce o práci s analyzátory výměny dýchacích plynů a jejich využití ve funkční diagnostice zdravých i nemocných, preskripci pohybové aktivity v prevenci i v léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu s omezenou výkonností. Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení anaerobního prahu, maximální aerobní kapacity, interpretace výsledků ve všech věkových kategoriích, zdatných i nemocných osob. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc. Místo konání: subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL