Akce již proběhla.

15.5.2017 - 17.5.2017

Webová stránka: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/telovychovne-lekarstvi/vzdelavaci-akce


Specializační odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice

15.–17.5.2017, subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL

Stáž je určena pro lékaře, kteří se připravují ke specializaci v posudkovém lékařství. Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost, doplnění nových znalostí. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.