Aktualita
publikováno před 90 měsíci

Seznam zakázaných látek a metod 2017

WADA vydala jako obvykle k 1.10.2016 Seznam zakázaných látek a metod, který bude ve všech sportech závazně platit od 1.1.2017. V příloze je jeho česká verze, dále seznam změn oproti roku letošnímu a Monitorovací program 2017.