Některé údaje, poskytnuté České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL), se sídlem Sokolská 490/31, Praha 2, IČ: 18628737, mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). ČSTL se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje patřičně ochránila.

Kromě údajů svobodně a volně sdělených uživateli www stránek ČSTL a členy ČSTL společnost nezpracovává ani nezískává žádné další informace o svých členech či uživatelích www stránek. Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky ČSTL a nejsou bez předchozího souhlasu poskytovány třetím osobám ani zveřejňovány, pokud to neukládají právní předpisy. ČSTL také věnuje maximální péči a vynakládá maximální úsilí na to, aby osobní nebo citlivé údaje ochránila, a dále aby zpracovávala jen osobní údaje nezbytně nutné pro zajištění poslání společnosti a dodržení zákonných postupů.

ČSTL si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje členů k zasílání informací důležitých pro činnost společnosti. Každý registrovaný člen ČSTL má právo svůlj souhlas se zasíláním těchto informací ze strany ČSTL kdykoliv odvolat.

Podle Zákona má každý člen, jenž poskytl osobní údaje ČSTL, právo písemně požádat společnost o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm ČSTL eviduje, a o výpis, jeslti je členem ČSTL.