Přihlášky do České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL) podle stanov společnosti schvaluje výbor společnosti, a to většinou na zasedání následujícím po obdržení přihlášky. Po rozhodnutí o přijetí za člena společnosti je žadatel vyrozuměn sekretariátem společnosti. Počínaje dnem přijetí je člen společnosti oprávněn čerpat výhody spojené s členstvím.

Některými z povinností člena ČSTL je dodržovat stanovy a jednat v souladu s posláním společnosti, nepoškozovat dobré jméno společnosti a platit členské příspěvky.


Výše členských příspěvků ČSTL

  • Lékaři a ostatní řádní členové500,- Kč
  •                                                                            

  • Důchodci200,- Kč
  • Studenti200,- Kč

 

Pokračovat na registraci