Počínaje číslem 2020; 29(1) je pro členy společnosti a předplatitele Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca v PDF online – více na stránce s obsahem jednotlivých čísel nebo v archivu časopisu.


Časopis Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca (Med Sport Boh Slov)
  • publikuje originální vědecká sdělení, souborné referáty, kazuistiky a krátká sdělení z oboru tělovýchovného lékařství a příbuzných oborů, které obsahují poznatky z oblasti pohybové aktivity zdravých, zdravotně oslabených a nemocných osob (sport, zátěžová funkční diagnostika, sportovní traumatologie, rehabilitace, primární a sekundární prevence). Dále pak výstižné zprávy ze sjezdů, recenze nových knih i některé společenské a organizační zprávy.
  • Časopis vychází od roku 1992 jako Medicina Sportiva Bohemoslovaca, od roku 1993 jako Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, od roku 1992 je recenzovaným odborným časopisem.
  • Plné texty článků vydaných v časopisu MSBS jsou dostupné v databázi EBSCO SPORTDiscus.
  • Časopis je dostupný ve fondech Národní lékařské knihovny, a to nejen v papírové podobě, ale též fulltextově v elektronické podobě v Digitálním archivu NLK (Kramerius). Současně je časopis excerptován v bibliografické databázi Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ).
  • Vychází čtvrtletně v rozsahu ca 40-60 stran. Časopis je distribuován do všech univerzitních knihoven, sportovním svazům, Českému olympijskému výboru a bezplatně všem členům ČSTL a SSTL.
  • Med Sport Boh Slov je společný časopis České společnosti tělovýchovného lékařství a Slovenské spoločnosti telovýchovného lekárstva.
  • Příspěvky do časopisu jsou přijímány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  • ISSN 1210-5481 (Print), ISSN 2695-057X (On-line), ev. č. MK ČR dle zákona č. 46/2000 Sb. E 6184

Vydavatel:

Česká společnost tělovýchovného lékařství, se sídlem Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2. Tel/fax 224 942 423, e-mail: cstl@cstl.cz


Vedoucí redaktor:

MUDr. Kryštof Slabý (2. LF UK Praha)


Složení redakční rady od 1.3.2021:

Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., FTVS UK Praha,
Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc., FTVŠ UK Bratislava,
MUDr. Otakar Jiravský, Kardiocentrum Třinec Podlesí,
Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc., Praha,
Doc. MUDr. Martin Matoulek, PhD., 1. LF UK Praha,
Prof. MUDr. Dušan Meško, CSc., LF Martin,
MUDr. Jaroslav Novák, PhD., LF UK Plzeň,
Prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., FSpS MU Brno,
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., 2. LF UK Praha,
MUDr. Kryštof Slabý, 2. LF UK Praha,
Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc., Olomouc,
Prof. MUDr. Eliška Sovová, PhD., MBA, KTLaKR FN Olomouc,
Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., 1. LF UK Praha, předseda redakční rady.


Distribuce, kontakt pro objednávky časopisu:

sekretariát ČSTL – AMCA, spol. s r.o., tel: +420 221 979 351 , fax: +420 221 979 352, e-mail: msbs-inzerce@cstl.cz, Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha 2

Informace pro inzerenty

Obsahy jednotlivých čísel časopisu

Pokyny pro autory