Časopis Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca (Med Sport Boh Slov)
  • publikuje originální vědecká sdělení, souborné referáty, kazuistiky a krátká sdělení z oboru tělovýchovného lékařství a příbuzných oborů, které obsahují poznatky z oblasti pohybové aktivity zdravých, zdravotně oslabených a nemocných osob (sport, zátěžová funkční diagnostika, sportovní traumatologie, rehabilitace, primární a sekundární prevence). Dále pak výstižné zprávy ze sjezdů, recenze nových knih i některé společenské a organizační zprávy.
  • Časopis vychází od roku 1992 jako Medicina Sportiva Bohemoslovaca, od roku 1993 jako Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, od roku 1992 je recenzovaným odborným časopisem.
  • Plné texty článků vydaných v časopisu MSBS jsou dostupné v databázi EBSCO SPORTDiscus.
  • Časopis je dostupný ve fondech Národní lékařské knihovny, a to nejen v papírové podobě, ale též fulltextově v elektronické podobě v Digitálním archivu NLK (Kramerius). Současně je časopis excerptován v bibliografické databázi Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ).
  • Vychází čtvrtletně v rozsahu 52-60 stran. Časopis je distribuován do všech univerzitních knihoven, sportovním svazům, Českému olympijskému výboru a bezplatně všem členům ČSTL a SSTL.
  • Med Sport Boh Slov je společný časopis České společnosti tělovýchovného lékařství a Slovenské spoločnosti telovýchovného lekárstva.
  • Příspěvky do časopisu jsou přijímány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  • ISSN 1210-5481, ev. č. MK ČR dle zákona č. 46/2000 Sb. E 6184

Vydavatel:

Česká společnost tělovýchovného lékařství, se sídlem Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2. Tel/fax 224 942 423, e-mail: cstl@cstl.cz


Vedoucí redaktor:

MUDr. Kryštof Slabý (2. LF UK Praha)


Složení redakční rady:

Dr. Claudio Gil Soares de Araujo, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, Brazil,
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc., FTVS UK Praha,
Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc., FTVŠ UK Bratislava,
Doc. MUDr. Milan Handl, Ph.D., UK 2. LF Praha,
Prof. MUDr. Jaroslav Hruda, CSc., UNI Amsterdam, NL,
Doc. MUDr. Jan Jarolímek, CSc., Praha,
Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc., Praha,
Prof. MUDr. Dušan Meško, CSc., LF Martin,
Prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., FSpS MU Brno,
Prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc., VÚ endokrinologický, Praha,
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., 2. LF UK Praha,
MUDr. Kryštof Slabý, 2. LF UK Praha,
Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.,
Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., 1. LF UK Praha, předseda redakční rady.


Distribuce, kontakt pro objednávky časopisu:

Paido – nakladatelství, s.r.o. Srbská 35, 612 00 Brno, e-mail: paido@volny.cz, tel.: 541 216 375

Informace pro inzerenty

Obsahy jednotlivých čísel časopisu

Pokyny pro autory