Aktualita
publikováno před 62 měsíci

Výkazy ambulantní péče – UZIS

Vážení členové ČSTL, chtěli bychom Vás požádat o pečlivé vyplnění Výkazu ambulantní péče A036 za rok 2018. Pokud jste formulář neobdrželi, najdete jej zde: http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2018#A. T.č. je obesíláno cca 100 pracovišť odbornosti 204 (tělovýchovné lékařství). Pro zachování a rozvoj našeho oboru jsou sbíraná data nesmírně důležitá. Na pracovištích tělovýchovného lékařství jsou prováděna i vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Jiným způsobem, než statistickým hlášením, nelze tuto odbornou činnost kvantifikovat! Objektivní data jsou nezbytným podkladem pro jednání s ministerstvy a dalšími institucemi. Termín odevzdání je shodný s ostatními výkazy: 30. 4. 2019. Děkujeme za spolupráci.​ Výbor ČSTL Pokračování zde »