Akce již proběhla.

23.3.2018 - 24.3.2018

Webová stránka: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/telovychovne-lekarstvi/vzdelavaci-akce


Kurz je určen pro pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří přicházejí při své odborné činnosti do styku se sportovci, léčí je, či je doprovázejí na sportovní utkání. Cílem programů základního kurzu ve sportovní medicíně je poskytnout těmto lékařům informace potřebné k provádění léčebné a preventivní péče o sportovce a to zejména v přípravě před sportovním výkonem, v léčení a prevenci onemocnění a zranění, související posudkové činnosti prováděné tělovýchovným lékařem. Kurz je povinnou součástí přípravy k nástavbové atestaci v tělovýchovném lékařství.