Akce již proběhla.

21.4.2023 - 22.4.2023

Webová stránka: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/telovychovne-lekarstvi/vzdelavaci-akce


Určeno pro praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, rehabiltační lékaře, internisty a kardiology, kteří chtějí využívat pohyb a sport jako součást terapie.

Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže, základy funkčního testování tělesné zdatnosti, adherence k pohybovým aktivitám, indikace vhodné zátěže v závislosti na zdravotním a funkčím stavu, principy preskripce pohybové aktivity.

Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.