Akce již proběhla.

10.6.2023

Webová stránka: https://ahou.cz/mok23


Mezioborový kongres PLDD

9.–10. června, Praha

https://ahou.cz/mok23

11.00 – 12.30 I Tělovýchovné lékařství
Garant: MUDr. Pavla Hromádková
Dítě a pohyb, doc. MUDr. Jiří Radvanský CSc.
Aktuální legislativa v posuzování způsobilosti ke sportu, MUDr. Kryštof Slabý
Prevence sportovní prohlídky z pohledu pediatra a tělovýchovného lékaře, MUDr. Martin Procházka
Vyšetření pohybového aparátu sportovce v ambulanci PLDD, PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
Diskuze