Akce již proběhla.

17.10.2022 - 21.10.2022

Webová stránka: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/telovychovne-lekarstvi/vzdelavaci-akce


Určeno pro zájemce o prohloubení znalostí v ergometrii a funkční diagnostice. Stáž je povinná v rámci přípravy k atestaci v tělovýchovném lékařství.
Program: práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost, EKG a reakce TK v zátěži. Preskripce pohybové aktivity v prevenci i léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu a s omezenou výkonností.
Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.
Místo konání: subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL