Akce již proběhla.

24.11.2023 - 25.11.2023

Webová stránka: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/telovychovne-lekarstvi/vzdelavaci-akce


Základní kurz ve sportovní medicíně

6. dvoudenních částí (1x měsíčně) v průběhu říjen 2023 – březen 2024
IPVZ – Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Kurz je určen pro pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří přicházejí při své odborné činnosti do styku se sportovci, léčí je, či je doprovázejí na sportovní utkání. Cílem Základního kurzu ve sportovní medicíně je poskytnout těmto zdravotníkům informace potřebné k provádění léčebné a preventivní péče o sportovce, a to zejména v přípravě před sportovním výkonem, v léčení a prevenci onemocnění a zranění, související posudkové činnosti prováděné tělovýchovným lékařem. Kurz je povinnou součástí přípravy k nástavbové atestaci v tělovýchovném lékařství.

Vedoucí: MUDr. Kryštof SLABÝ