Aktualita
publikováno před 49 měsíci

Stanovisko ČSTL k provádění sportovních prohlídek v době pandemie CoVID-19

V souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19 v ČR nedoporučujeme provádět tělovýchovné (sportovní) prohlídky se zátěžovými vyšetřeními a doporučuje prodloužit lhůtu u přijímacího řízení pro doložení posudku. Celý text doporučení ZDE Pokračování zde »
Aktualita
publikováno před 49 měsíci

Pohybová aktivita v době pandemie COVID-19

Pandemie viru SARS-CoV2, známá jako COVID-19, si vynutila rozsáhlá opatření, jejichž účelem je zabránit jeho nekontrolovatelnému šíření. Omezení pohybu na veřejných místech s minimalizací fyzického kontaktu jsou důležitými opatřeními, která ale bohužel mohou vést i k poklesu pohybové aktivity.Výbor ČSTL přijal doporučení na podporu pohybové aktivity po dobu karanrény. Text doporučení je k dispozici ZDE. Pokračování zde »
Aktualita
publikováno před 49 měsíci

Výkazy ambulantní péče – UZIS

Vážení členové ČSTL, chtěli bychom Vás požádat o pečlivé vyplnění Výkazu ambulantní péče A036 za rok 2019. Po jednání s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se formulář podařilo zařadit zpět do statistického zjišťování. Pokud jste formulář neobdrželi, najdete jej na www stránkách ÚZIS. T.č. je obesíláno cca 100 pracovišť odbornosti 204 (tělovýchovné lékařství). Pro zachování a rozvoj našeho oboru jsou sbíraná data nesmírně důležitá. Na pracovištích tělovýchovného lékařství jsou prováděna i vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Jiným způsobem, než statistickým hlášením, nelze tuto odbornou činnost kvantifikovat! Objektivní data jsou nezbytným podkladem pro jednání s ministerstvy a dalšími institucemi. Termín odevzdání je shodný s ostatními výkazy: 30. 4. 2020. Děkujeme za spolupráci.​ Výbor ČSTL Pokračování zde »