Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca

Časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca je odborný časopis zaměřený na oblast tělovýchovného lékařství a příbuzných oborů, které obsahují poznatky z oblasti pohybové aktivity zdravých, zdravotně oslabených a nemocných osob (sport, zátěžová funkční diagnostika, sportovní traumatologie, rehabilitace, fyzioterapie, primární a sekundární prevence různých onemocnění).

V časopisu lze uveřejnit pouze reklamu, která není v rozporu s posláním a stanovami České společnosti tělovýchovného lékařství, posláním časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, standardy Mezinárodního výboru editorů lékařských časopisů (více na www.icmje.org) a platnými zákony, zejména Zákonem č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění. U reklamy na léčivé přípravky, potravinové doplňky atd. určené pro sportovce vyžadujeme, aby obsahovala prohlášení, že předmět reklamy neodporuje antidopingovým pravidlům.

Inzerci organizačně a technicky zajišťuje: sekretariát společnosti – AMCA s.r.o., e-mail: msbs-inzerce@cstl.cz, tel. +420 221 979 351, více v kontaktech.