Česká společnost tělovýchovného lékařství dlouhodobě zveřejňovala na svých www stránkách seznamy tělovýchovně lékařských pracovišť, lékařských poraden pro sportovce a také jednotlivých lékařů, což také obnášelo průběžnou aktualizaci těchto seznamů.

Údaje o pracovištích a v rámci pracovišť o lékařích a fyzioterapeutech aktualizujeme a budeme se snažit udržovat aktuální i v budoucnu. Zlepšením je technicky vyspělejší a pro uživatele příjemnější způsob zobrazení údajů — od prostého seznamu jsme se přesunuli k interaktivní mapě, ve které lze vyhledávat podle adresy, jednotlivých krajů, ale lze také hledat konkrétní pracoviště nebo lékaře.

Informace jsou v mapě zveřejňovány v souladu s rozhodnutím výboru České společnosti tělovýchovného lékařství z 12.3.2015 (viz zápisy). Požadavky souhrnně uvádíme níž na této stránce.

Poslední velá aktualizace údajů v Interaktivní mapě pracovišť a lékařů: 1.3.2015.

 

Interaktivní mapu najdete na adrese www.cstl.cz/mapa-pracovist

 

Možná by Vás zajímaly odpovědi na následující časté dotazy.

Jak jsou údaje přidávány, odebírány a aktualizovány?
Co dělat v případě, že jste v mapě nenašli dotyčného lékaře?
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovným lékařem a sportovním lékařem?
Jak v interaktivní mapě vyhledávat?
Kde najdu další informace o pracovištích a lékařích, kteří se věnují specifickým sportům?

 

Jak jsou údaje přidávány, odebírány a aktualizovány?

AKtualizace údajů o pracovištích i lékařích probíhá na základě toho, jak sami členové ČSTL aktualizují svoje kontaktní a jiné údaje přes sekretariát společnosti. Další údaje o pracovištích aktualizujeme na základě žádosti těch, o kom je zveřejňovaná informace, a to poté, co nové údaje z dostupných zdrojů ověříme.

Přidávání a odebírání pracovišť z mapy provádíme na základě žádosti samotných pracovišť (s výjimkou pracovišť akreditovaných pro postgraduální vzdělávání lékařů, která uveřejňujeme automaticky) za splnění několika náležitostí:

  • V mapě se zveřejňují jednotlivá pracoviště a k nim je možné zveřejnit konkrétní lékaře.
  • Jako tělovýchovně lékařské pracoviště může být uvedeno pouze pracoviště, které je poskytovatelem v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204) a kde aktivně působí atestovaný tělovýchovný lékař.
  • Jako lékařská poradna pro sportovce může být uvedeno pouze pracoviště, kde aktivně působí lékař, který absolvoval akreditovaný kurz pořádaný subkatedrou tělovýchovného lékařství IPVZ – Základní kurz ve sportovní medicíně.
  • Jako pracoviště sportovní fyzioterapie může být zveřejněno pouze pracoviště, kde působí fyzioterapeut proškolený v použití záznamového archu pro dokumentaci preventivního vyšetření hybného systému.
  • V mapě může být u pracoviště jmenovitě uveden pouze lékař nebo fyzioterapeut, který je členem ČSTL.
  • Zveřejnění pracoviště, kde působí člen ČSTL je bezplatné, pro ostatní je zpoplatněno ročním poplatkem dle rozhodnutí výboru (aktuálně 5000 Kč).

 

V případě, že jste v mapě našli nepřesnou informaci, budeme rádi, když nás na ni upozorníte (přes sekretariát). Budeme se snažit informaci ověřit u zdroje a opravit. Někdy se to ale nemusí podařit nebo bude dotyčný trvat na zveřejněné informaci. V tom případě prosíme za pochopení, že údaje ponecháme beze změny. O výsledku vás budeme v každém případě informovat.

 

Co dělat v případě, že jste v mapě nenašli lékaře, kterého jste hledali?

V takovém případě budeme rádi, když nás upozorníte (přes sekretariát). My se pokusíme údaje o lékaři zjistit a poté jej oslovit s žádostí o poskytnutí kontaktních údajů.

 

Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?

Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.

Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.

Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví — Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát „Lékařská poradna pro sportovce“. Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! K rozlišení tělovýchovně lékařských pracovišť a lékařských poraden pro sportovce slouží radiová tlačítka v interaktivní mapě pracovišť pro filtrování seznamu pracovišť:
interaktivni-mapa-01

Jak v interaktivní mapě vyhledávat?

Možností je hned několik:
a) Je možné hledat interaktivně v mapě např. podle místa, kde se nacházíte.
b) Je také možné zadat adresu a nechat mapu vyhledat pracoviště v okolí.
c) Nebo můžete hledat podle názvu pracoviště, nebo podle jména lékaře.
d) Můžete také procházet celý seznam pracovišť podle Vašich kritérií (to ale pravděpodobně bude zdlouhavé).
e) Je také možné nechat si zobrazit jen vámi vybraný sport.
interaktivni-mapa-04

Kde najdu další informace o pracovištích a lékařích, kteří se věnují specifickým sportům?

Specifická situace platí pro všechny letecké sporty, protože o tyto sportovce se ze zákona starají určení letečtí lékaři. Jejich seznam najdete na stránkách úřadu pro civilní letectví, částečně lze použít i interaktivní mapu.

Specifickou problematikou je také potápění. Řada tělovýchovných a sportovních lékařů je s problematickou obeznámena, nicméně seznam lékařů, kteří se věnují specificky sportovnímu potápění naleznete například zde. Seznam pracovišť hyperbarické a letecké medicíny najdete na stránkách ČSHLM. Alternativně je také možné použít interaktivní mapu.

Z nelékařských oborů, s kterými ČSTL spolupracuje, je vhodné uvést zejména Asociace psychologů sportu ČR – seznam pracovišť je na stránkách asociace.