TiskPublikováno 16.3.2018 v 15:55 | rubrika  aktualita

Výbor společnosti rozhodl svolat volební členskou schůzi České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s. na den 1.11.2018  od 18:30 hod., s místem konání jednání konferenční sál, Společenský dům Casino, ě a pořadem jednání:
  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Volba členů výboru a kontrolní komise;
  4. Různé;
  5. Závěr.
Nebude-li členská schůze usnášení schopná, bude svolána náhradní členská schůze na 2.11.2018 18:00 na stejné adrese.