Aktuální seznam kurzů najdete v kalendáři akcí.

Poslední aktualizace této stránky: 30.4.2017

Kurzy pořádané subkatedrou tělovýchovného lékařství IPVZ

Přihlášení se do kurzů pořádaných subkatedrou tělovýchovného lékařství IPVZ nastránkách IPVZ

 

 

Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – ergometrie

16.–20.1., 13.–17.3.2017

subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL

Určeno pro zájemce o prohloubení znalostí v ergometrii a funkční diagnostice. Stáž je povinná v rámci přípravy k atestaci v tělovýchovném lékařství. Program: práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost, EKG a reakce TK v zátěži. Preskripce pohybové aktivity v prevenci i léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu a s omezenou výkonností. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


 Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spiroergometrie

30.1.–3.2., 27.–31.3.2017

subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL

Určeno pro zájemce o práci s analyzátory výměny dýchacích plynů a jejich využití ve funkční diagnostice zdravých i nemocných, preskripci pohybové aktivity v prevenci i v léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu s omezenou výkonností. Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení anaerobního prahu, maximální aerobní kapacity, interpretace výsledků ve všech věkových kategoriích, zdatných i nemocných osob. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Specializační odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice

15.–17.5.2017

subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL

Stáž je určena pro lékaře, kteří se připravují ke specializaci v posudkovém lékařství.

Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost, doplnění nových znalostí. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Kurz základů tělovýchovného lékařství

19.–20. 5. 2017

hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15

Určeno pro praktické lékaře, rehabilitační lékaře, kardiology, internisty, kteří indikují pohybovou aktivitu a sport jako součást terapie. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Specializační odborná stáž v tělovýchovném lékařství

termín dle dohody se školitelem

Oddělení tělovýchovného lékařství FN Motol; Praha 5, V Úvalu 84, Klinika rehabilitace a TL FN Motol

Určeno pro lékaře v přípravě k nástavbové atestaci, pro které je stáž povinná. Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků, práce v zátěžové laboratoři, spolupráce s fyzioterapeutem v pohybové terapii. Školitel: Doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Atestace z tělovýchovného lékařství

14.6.2017

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, FN Motol, budova č. 9


11. Základní kurz ve sportovní medicíně

4. – 5. 11. 2017 (1. část), 24. – 25. 11. 2017 (2. část), 15. – 16. 12. 2017 (3. část), leden 2018 (4. část), únor 2018 (5. část), březen 2018 (6. část)

subkatedra TL IPVZ; Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Kurz je určen pro pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří přicházejí při své odborné činnosti do styku se sportovci, léčí je, či je doprovázejí na sportovní utkání. Cílem programů základního kurzu ve sportovní medicíně je poskytnout těmto lékařům informace potřebné k provádění léčebné a preventivní péče o sportovce a to zejména v přípravě před sportovním výkonem, v léčení a prevenci onemocnění a zranění, související posudkové činnosti prováděné tělovýchovným lékařem. Kurz je povinnou součástí přípravy k nástavbové atestaci v tělovýchovném lékařství.


 

Další kurzy

2. mezinárodní kurz horské medicíny 2017

19.-26.3.2017 (Dvoračky, Krkonoše), 11.-12.9.2017 (Bad Tölz, Bavorsko, Německo), 10.-17.9.2017 (Stará Pila, osada Jizerka, Jizerské hory)
www.kurzhorskemediciny.cz

Praktický výcvik práce s diagnostickým ultrazvukem

23. – 25.6. 2017 (1. část), 1. – 3. 9. 2017 (2. část), Klinika RHB a TVL 2.LF a FN Motol
www.msk-ultrazvuk.cz

Inovační kurz „Základy ultrasonografie hybného systému“ nabízí praktický výcvik práce s diagnostickým ultrazvukem. Kurz je určen pro lékaře a fyzioterapeuty, kteří se chtějí věnovat sonografii v rámci klinické praxe i pro výzkumné účely. K dispozici bude dostatek přístrojů pro trénink vyšetřovacích dovedností ve velmi malých skupinách. Výuku zajišťuje nizozemská společnost SonoSkills.


Kurz horské medicíny pro horolezce

Základní kurz 18. – 22. 9. 2017 (osada Jizerka, Jizerské hory, ČR), Alpský kurz 26. – 28. 1. 2018 (Avoriaz, Alpy, Francie)
www.kurzhorskemediciny.cz/kurz-pro-horolezce

FIMS Team Physician Advanced Course

23.-26. 9. 2017, FC Porto Museum, Portugal
http://jornadassaudeatlantica.com/cursosinfo.php?id=41