Kurzy pořádané subkatedrou tělovýchovného lékařství IPVZ

Přihlášení se do kurzů pořádaných subkatedrou tělovýchovného lékařství IPVZ nastránkách IPVZ

 

 

Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – ergometrie

16.–20.1., 13.–17.3.2017

subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL

Určeno pro zájemce o prohloubení znalostí v ergometrii a funkční diagnostice. Stáž je povinná v rámci přípravy k atestaci v tělovýchovném lékařství. Program: práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost, EKG a reakce TK v zátěži. Preskripce pohybové aktivity v prevenci i léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu a s omezenou výkonností. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


 Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spiroergometrie

30.1.–3.2., 27.–31.3.2017

subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL

Určeno pro zájemce o práci s analyzátory výměny dýchacích plynů a jejich využití ve funkční diagnostice zdravých i nemocných, preskripci pohybové aktivity v prevenci i v léčbě pacientů se symptomy metabolického kardiovaskulárního syndromu s omezenou výkonností. Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení anaerobního prahu, maximální aerobní kapacity, interpretace výsledků ve všech věkových kategoriích, zdatných i nemocných osob. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Specializační odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice

15.–17.5.2017

subkatedra TL IPVZ; Praha 5, V Úvalu 84, FN Motol, klinika rehabilitace a TL

Stáž je určena pro lékaře, kteří se připravují ke specializaci v posudkovém lékařství.

Program: Práce v zátěžové laboratoři, stanovení pracovní kapacity a tolerance, posudková činnost, doplnění nových znalostí. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Kurz základů tělovýchovného lékařství

19.–20. 5. 2017

hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15

Určeno pro praktické lékaře, rehabilitační lékaře, kardiology, internisty, kteří indikují pohybovou aktivitu a sport jako součást terapie. Školitel: doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Specializační odborná stáž v tělovýchovném lékařství

termín dle dohody se školitelem

Oddělení tělovýchovného lékařství FN Motol; Praha 5, V Úvalu 84, Klinika rehabilitace a TL FN Motol

Určeno pro lékaře v přípravě k nástavbové atestaci, pro které je stáž povinná. Program: Individuální plán školení, doplnění nových poznatků, práce v zátěžové laboratoři, spolupráce s fyzioterapeutem v pohybové terapii. Školitel: Doc. MUDr. J. Radvanský, CSc.


Atestace z tělovýchovného lékařství

14.6.2017

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, FN Motol, budova č. 9

 

Další kurzy

2. mezinárodní kurz horské medicíny 2017

19.-26.3.2017 (Dvoračky, Krkonoše), 11.-12.9.2017 (Bad Tölz, Bavorsko, Německo), 10.-17.9.2017 (Stará Pila, osada Jizerka, Jizerské hory)
www.kurzhorskemediciny.cz

Kurz horské medicíny pro horolezce

Základní kurz 18. – 22. 9. 2017 (osada Jizerka, Jizerské hory, ČR), Alpský kurz 26. – 28. 1. 2018 (Avoriaz, Alpy, Francie)
www.kurzhorskemediciny.cz/kurz-pro-horolezce