TiskPublikováno 11.6.2024 v 10:48 | rubrika  aktualita

Výbor České společnosti tělovýchovného lékařství rozhodl svolat členskou schůzi České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s. v rámci výroční konference společnosti na den 7.11.2024 od 19:00 hod., s místem konání jednání konferenční sál, hotel Imperial, Tyršova 1250, Ostrava a pořadem jednání:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Různé;
  4. Závěr.