TiskPublikováno 16.9.2022 v 14:28 | rubrika  aktualita

Výbor České společnosti tělovýchovného lékařství rozhodl svolat volební členskou schůzi České společnosti tělovýchovného lékařství, z.s. v rámci výroční konference společnosti na den 3.11.2022  od 18:00 hod., s místem konání jednání konferenční sál, hotel Maximus, Hrázní 327/4a, Brno a pořadem jednání:
  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze;
  2. Volba orgánů členské schůze;
  3. Volba členů výboru a kontrolní komise;
  4. Různé;
  5. Závěr.
Nebude-li členská schůze usnášení schopná, bude svolána náhradní členská schůze na 4.11.2018 17:00 na stejné adrese.