TiskPublikováno 10.4.2024 v 19:33 | rubrika  kurzy a semináře

Seminář Společná problematika tělovýchovné lékařství - pediatrie a praktické lékařství pro děti a dorost

Seminář bude  zaměřený jak na zátěžovou funkční diagnostiku a sportovní prohlídky + jejich úskalí v dětském a adolescentním věku, tak na problematiku co může obor Tělovýchovné lékařství  nabídnout pro PLDD a pediatrii.

Organizuje Doc. J. Radvanský, seminář se koná se v malé pravé posluchárně FN Motol a UK 2.LF  v pátek 17.5.2024 ve 14:30

Kasuistiky a náměty zasílejte emailem (radvan@lfmotol.cuni.cz), posluchárny https://www.lf2.cuni.cz/fakulta/o-fakulte/poslucharny-v-arealu-fn-motol