TiskPublikováno 3.10.2020 v 7:41 | rubrika  aktualita

Stanovisko odborné společnosti - Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí

Společné odborné stanovisko Sekce sportovní kardiologie České asociace
preventivní kardiologie, pracovní skupiny Sportovní kardiologie České společnosti
tělovýchovného lékařství, České asociace ambulantních kardiologů, České
pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP

Plný text doporučení v PDF