TiskPublikováno 12.11.2022 v 19:40 | rubrika  aktualita

Na náhradní členské schůzi 4.11.2022 v Brně byl zvolen nový výbor společnosti a kontrolní komise.

Výbor bude v dalším období pracovat ve složení MUDr. Marie Bulíčková, MUDr. Jiří Dostal, MUDr. Bogna Jiravská-Godula (místopředsedkyně), MUDr. Vojtěch Illinger, Doc. MUDr. Martin Matoulek (předseda), MUDr. Pavel Neckař, PhDr. Andrea Pávová, Ph.D., MUDr. Kryštof Slabý (místopředseda), Prof. MUDr. Eliška Sovová.

Kontrolní komise bude pracovat ve složení MUDr. Otakar Jiravský, MUDr. Jaroslav Novák, PhD., MUDr. Iva Tomášková, PhD. (předsedkyně).

Nový výbor děkuje členům předchozího výboru za obětavou práci v uplynulém funkčním období.