Předseda

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
III. interní klinka UK 1.LF a VFN
U Nemocnice 1, Praha 2
e-mail: mmato@lf1.cuni.cz


Místopředseda

MUDr. Kryštof Slabý
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel. 224 435 543
e-mail: krystof.slaby@lfmotol.cuni.cz
časopis Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca


Místopředseda

Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
Jílkova 167, 615 00 Brno
tel/fax: 548 535 746
e-mail: lhrazdira@centrum.cz
www: www.lhrazdira.eu


Vědecký sekretář

Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol
V úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
tel. 224 435 500
e-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz
vzdělávání v oboru TVL (IPVZ)


Členka výboru

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace UPOL a FN Olomouc
Ivana Petroviče Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel. 588 443 585
e-mail: eliska.sovova@seznam.cz


Člen výboru

Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN
Salmovská 5, 120 00 Praha 2
tel. 224 965 717
e-mail: zdenek.vilikus@lf1.cuni.cz


Členka výboru

PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
Rehabia, Praha
Lidická 6, 15000 Praha
tel. 737 143 981
e-mail: fyzioterapeutka@post.cz
www: www.fyzioterapeutka.cz
fyzioterapeutická sekce


Členka výboru

MUDr. Marie Bulíčková
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Žižkova 146, 280 00 Kolín
tel. 321 756 496, 321 756 296
e-mail: marie.bulicek@email.cz


Členka výboru

MUDr. Bogna Jiravská-Godula
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná – Nové Město
tel. 724 307 894
e-mail: bogna@centrum.cz
www: www.sportovniambulance.cz


Členka Kontrolní komise

MUDr. Iva Tomášková
SurGal clinic s.r.o., Centrum sportovní medicíny
Drobného 38-40, 602 00 Brno
tel: 532 149 333
e-mail: itomaskova@email.cz


Člen Kontrolní komise

MUDr. Jaroslav Novák
Ústav tělovýchovného lékařství LF UK
Lidická 6, 301 66 Plzeň
tel: 377 593 202,9, 377 593 200
e-mail: novakj@lfp.cuni.cz


Člen Kontrolní komise

MUDr. Lukáš Pazourek
Jílkova 167, 615 00 Brno
tel/fax: 548 535 746
e-mail: PazourekL@seznam.cz