TiskPublikováno 11.11.2018 v 22:59 | rubrika  aktualita

Dne 2.11.2018 byl náhradní členskou schůzí ČSTL zvolen výbor pro následující čtyřleté funkční období: Doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. – předseda, MUDr. Kryštof Slabý – místopředseda, MUDr. Bogna Jiravská-Godula – místopředsedkyně, Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. – vědecký sekretář, MUDr. Marie Bulíčková, MUDr. Martin Komzák, Ph.D., PhDr. Andrea Pávová, Ph.D., MUDr. Miroslav Rous, MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.