Výše členských příspěvků ČSTL

Pro rok 2015 a následující je stanovena následující výše členských příspěvků:

  • Lékaři a ostatní řádní členové500,- Kč
  • Důchodci (nad 65 let bez rozdílu)200,- Kč
  • Mateřská a rodičovská dovolená200,- Kč
  • Studenti v denním studiu200,- Kč

Čestní členové společnosti členské příspěvky neplatí. Členské příspěvky se platí vždy na kalendářní rok (do 31. 3. ), na bankovní účet společnosti vedený nově u Fio banka, a.s., číslo účtu 2500949756/2010, variabilní symbol je členské číslo, které jste obrželi spolu s vyjádřením o přijetí do společnosti a které Vám na požádání sdělí sekretariát společnosti.