Výbor ČSTL zřizuje pro členy společnosti jednotlivé sekce podle tematických oblastí. Návrhy členů společnosti na založení dalších sekcí prosím zasílejte na adresu sekretariátu společnosti.

Sekce pro ultrazvuk v tělovýchovném lékařství

Člen výboru pověřený organizací činnosti sekce: MUDr. Vojtěch Illinger
Kontaktní e-mail: sekce.ultrazvuk@cstl.cz

Fyzioterapeutická sekce

Člen výboru pověřený organizací činnosti sekce: PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.
Kontaktní e-mail: sekce.fyzioterapie@cstl.cz

Sekce sportovní kardiologie

Člen společnosti pověřený organizací činnosti sekce: Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
Kontaktní e-mail: sekce.sportovni.kardiologie@cstl.cz

Sekce sportovní traumatologie a ortopedie

Člen výboru pověřený organizací činnosti sekce: MUDr. Pavel Neckař
Kontaktní e-mail: sekce.sportovni.ortopedie@cstl.cz

Sekce výkonnostního a vrcholového sportu

Člen výboru pověřený organizací činnosti sekce: MUDr. Jiří Dostal
Kontaktní e-mail: sekce.vav.sportu@cstl.cz