Výbor ČSTL zřizuje pro členy společnosti jednotlivé sekce podle tematických oblastí. Návrhy členů společnosti na založení dalších sekcí prosím zasílejte na adresu sekretariátu společnosti.

Fyzioterapeutická sekce

Člen výboru pověřený organizací činnosti sekce: PhDr. Andrea Pávová (Ryšávková), Ph.D.

Kontaktní e-mail: sekce.fyzioterapie@cstl.cz

Sekce sportovní kardiologie

Člen výboru pověřený organizací činnosti sekce: Doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

Kontaktní e-mail: sekce.sportovni.kardiologie@cstl.cz

Sekce sportovní traumatologie a ortopedie

Člen výboru pověřený organizací činnosti sekce: MUDr. Martin Komzák, Ph.D.

Kontaktní e-mail: sekce.sportovni.ortopedie@cstl.cz