Výbor ČSTL zřizuje pro členy společnosti jednotlivé sekce podle tematických oblastí. Návrhy členů společnosti na založení dalších sekcí prosím zasílejte na adresu sekretariátu společnosti.

Fyzioterapeutická sekce

Člen výboru pověřený vedením sekce: PhDr. Andrea Pávová (Ryšávková), Ph.D.

Kontaktní e-mail: sekce.fyzioterapie@cstl.cz