V roce 2020 vznikla Centra sportovní kardiologie. Tato centra jsou určena ke konziliárnímu kardiologickému vyšetření sportovců (intenzivně sportující populaci ve věku nad 15 let), kteří mají kardiologické obtíže a kteří již prošli vyšetřením u praktického nebo tělovýchovného lékaře. Centra nejsou určena k zajištění akutní péče ani preventivní péče o sportovce.

Kontakty na centra:

Centrum sportovní kardiologie Nemocnice Agel Podlesí-Třinec

Adresa: Konská 453, 739 61 Třinec

Objednat se je možno cestou internetových stránek  www.nemocnicetrinecpodlesi.agel.cz. Vstupně je třeba vyplnit formulář

Centrum sportovní kardiologie, Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc

Adresa: I. P. Pavlova 6, Olomouc

Pro objednání napište na email tvl@fnol.cz, uveďte telefonní číslo a email. Budete kontaktováni osobně.

Centrum sportovní kardiologie VFN, Praha

2. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK
Adresa: Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, Praha 2 (Budova B, 4. patro)

Pro objednání slouží email: sportovnikardiologie@vfn.cz

Dětské kardiocentrum FN Motol

Dětští sportovci jsou primárně vyšetřováni dětskými kardiology v místě bydliště. V případě nejasností je Dětské kardiocentrum FN Motol kontaktováno přímo dětským kardiologem.