TiskPublikováno 14.3.2017 v 20:16 | rubrika  legislativa

Výbor České společnosti tělovýchovného lékařství dne 23.2.2017 aktualizoval Stanovisko k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám - plné znění viz PDF.   Nadále platí modelová koncepce sportovních prohlídek pro sportovní svazy schválená 8.10.2015, jejíž shrnutí můžete najít v prezentaci.