Vážení zájemci o atestaci v oboru Tělovýchovné lékařství,

těší nás Váš zájem o tento nástavbový obor, ve kterém se můžete přihlásit k atestaci po roční přípravě na akreditovaném pracovišti. Ta probíhá podle vzdělávacího programu, ve kterém najdete většinu potřebných informací. Od konce roku 2021 platí nový vzdělávací program vydaný z důvodu novely zákona 95/2004 účinné od 1.7.2017. Návod na vzdělávání podle předchozích vzdělávacích programů je k disposici na samostatné stránce.

Abyste se mohli přihlásit do nástavbového oboru Tělovýchovné lékařství, musíte mít  specializovanou způsobilost v některém z těchto  oborů:  dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, chirurgie, kardiologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pediatrie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína, traumatologie, vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařství.

Do oboru Tělovýchovné lékařství  se lze přihlásit přes portál Evidenze zdravotnických pracovníků spravovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR (odkaz zde) – část Vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků / Formuláře žádostí / Žádost o zařazení do certifikovaného kurzu (nástavbového oboru).

Poté absolvujete roční výcvik, z čehož je devět měsíců na akreditovaném pracovišti tělovýchovnéo lékařství (nejvýše 6 měsíců na pracovišti nižšího typu, nejméně 3 měsíce na pracovišti vyššího typu). Akreditované pracoviště musí mít volnou školící kapacitu (počet školicích míst závisí na počtu školitelů). Dále je součástí předatestační přípravy celkem 6 měsíců na akreditovaných pracovištích dalších oborů v závislosti na Vaší specializované způsobilosti (viz vzdělávací program) a povinné kurzy a stáže. Mezi povinné kurzy patří také Základní kurz ve sportovní medicíně (v aktuálním vzdělávacím programu neortodoxně pojmenovaný pouze „Ve sportovní medicín쓨). Kurz probíhá v IPVZ, má 6 dvoudenních částí (jedna část v měsíci) a běžně se zahajuje na podzim lichých roků (naposledy podzim 2021).

Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., vedoucí subkatedry tělovýchovného lékařství IPVZ

 

Aktuální vzdělávací program TVL (věstník 11/2021 – přímý odkaz na PDF)

Seznam akreditovaných pracovišť pro lékaře zařazené od 1.7.2017 (externí zdroj, za úplnost neručíme)