V souvislosti se snahou ČSTL a LK ČOV o racionální nastavení sportovních prohlídek zřizuje výbor ČSTL pracovní skupinu pro sportovní prohlídky, která má za úkol komunikovat s jednotlivými sportovními svazy. Pro emailovou komunikaci slouží adresa prohlidky@cstl.cz a pro korespondenci adresa sekretariátu společnosti.

Postup

V případě, že sportovní svaz nemá zřízenou lékařskou komisi (nebo v případě menších svazů pověřeného svazového lékaře), je potřeba ji zřídit tak, aby bylo možné komunikovat nejen problematiku sportovně technickou, ale také sportovně medicínskou.

Lékařská komise svazu může oslovit pracovní skupinu ČSTL i ve fázi přípravy/úpravy směrnice, kterou se sportovní prohlídky na úrovni svazu regulují. Mohou se tak zúročit zkušenosti s nastavením prohlídek u příbuzných sportů a dlouholeté zkušenosti tělovýchovných lékařů.

Svaz může také požádat o vyjádření k aktuální či připravované směrnici. Pracovní skupina směrnici projedná, případně vykomunikuje potřebné s osobou určenou svazem. Poté skupina postoupí směrnici výboru ČSTL k oficiálnímu schválení směrnice. ČSTL také průběžně aktualizuje seznam směrnic s kladným vyjádřením ČSTL.

Popsaný postup platí od sezony 2017 nebo 2016/2017 (podle sportu).

Seznam svazových směrnic s kladným vyjádřením ČSTL

Český svaz kolečkového bruslení 11.12.2014