Vzor posudku podle vyhlášky 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Vzhledem k možným změnám v legislativě doporučujeme sledovat aktuality na www stránkách. Vzor najdete zde zde.


Na žádost účastníků konference Tělovýchovné lékařství 2014 zveřejňujeme také slidy z přednášky Legislativa – konference Telovychovne lekarstvi 2014 a zkrácenou verzi (tabulky).


Vytvořili jsme ananmestický dotazník podle Lausannských doporučení (2004) – k disposici na stránce pro odbornou veřejnost.


ČSTL zadala zpracování stanoviska daňového poradce ohledně odvodů DPH z preventivní činnosti včetně vystavení posudku o zdravotní způsobilosti. Stanovisko najdete v příloženém PDF.