Pro členy ČSTL je k disposici záznamový arch pro preventivní vyšetření fyzioterapeutem (PDF) a upřesňující popis k jednotlivým polím formuláře (PDF). Tyto materiály jsou volně k disposici všem členům ČSTL za podmínky, že formulář budou využíván v souladu s jeho účelem, nebude měněn, bude užíván v souladu s popisem jednotlivých polí a po absolvování instruktáže zástupcem ČSTL. Záznamový arch nenahrazuje klinickou úvahu, musí být užíván v souladu s platnou legislativou, slouží pro záznam běžně užívaných testů.

Platná verze záznamového archu a dalších materiálů je ta, která je k disposici na www stránkách ČSTL.

Ke stažení:

Záznamový arch (verze 1.2, PDF), verze pro vyplnění přímo v PDF v počítači (verze 1.2e, PDF forms) a upřesňující popis jednotlivých polí (verze 1.2, PDF)

Poslední aktualizace: 10.1.2019