Postupný návrat ke sportovní aktivitě po prodělání akutního onemocnění nebo úrazu, akutní exacerbace chronického stavu nebo po delší pauze u pacienta s chronickým zahrnuje několik rovin. V prvé řadě je to kontinuum akutní léčba- rekonvalescence-aktivní rehabilitace-postupný návrat do tréninku-plná zátěž s prevencí rekurence (sekundární prevence). Druhou rovinou je znovuposouzení zdravotního stavu k prováděné sportovní aktivitě s ohledem na následky po prodělaném akutním onemocnění.

Aktuálně – COVID-19

Doporučený postup pro návrat ke sportu po prodělané infekci COVID-19http://www.cstl.cz/file/2020/11/CSTL_COVID_navrat-ke-sportu-RTP.pdf

ragby: Safe Return to Rugby –in the Context of the COVID-19 Pandemic – https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19

rekreační potápění: UC San Diego Guidelines for Evaluation of Divers during COVID-19 pandemic – https://health.ucsd.edu/coronavirus/Documents/UC%20San%20Diego%20Guidelines%20for%20Evaluation%20of%20Divers%20during%20COVID-19%20pandemic.pdf

Poranění měkkých tkání

hamstringy:

Lehké poranění mozku (mild traumatic brain injury, komoce)

komoce: SCAT5 (https://bjsm.bmj.com/content/51/11/851), web CDC (https://www.cdc.gov/headsup/basics/return_to_sports.html)

Kardiovaskulární

myoperikaditida: Recommendations for participation in competitive and leisure time sport in athletes with cardiomyopathies, myocarditis, and pericarditis (https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy730), 2020 ESC Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease (https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa605)