Doporučené postupy ČSTL a společné doporučené postupy vydané spoleečně s dalšími odbornými společnostmi najdete na této stránce. Další užitečné informace odborného charakteru najdete na stránce Další zdroje nebo na stránce Sportovní prohlídky.

Krátký souhrn: Doporučení Autoklubu České republiky pro posuzování zdravotního stavu žadatelů o sportovní licenci automobilových a motocyklových disciplin

autoři jsou členové lékařské komise Autoklubu ČR
Příloha s textem doporučení (PDF)


Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů

Schváleno výborem ČSTL dne 17.1.2014
Příloha s textem doporučení (PDF)


Všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Schváleno výborem ČSTL dne 11.11.2011
Příloha s textem doporučení (PDF)


Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám

Schváleno výborem ČSTL dne 29.5.2009
Příloha s textem stanoviska (PDF)