Doporučené postupy ČSTL a společné doporučené postupy vydané společně s dalšími odbornými společnostmi najdete na této stránce. Další užitečné informace odborného charakteru najdete na stránce Další zdroje nebo na stránce Sportovní prohlídky.  

Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám

Schváleno výborem ČSTL dne 23.2.2017 Příloha s textem stanoviska (PDF)  

Krátký souhrn: Doporučení Autoklubu České republiky pro posuzování zdravotního stavu žadatelů o sportovní licenci automobilových a motocyklových disciplin

autoři jsou členové lékařské komise Autoklubu ČR Příloha s textem doporučení (PDF)  

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů

Schváleno výborem ČSTL dne 17.1.2014 Příloha s textem doporučení (PDF)  

Všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Schváleno výborem ČSTL dne 11.11.2011, společná doporučení s ČKS Příloha s textem doporučení (PDF)  
V oblasti preventivního vyšetření zaměřeného na kardiovaskulární onemocnění je k disposici řada evropských a mezinárodních doporučení. Mont et al. publikovali obecný souhrn popisující jednotlivé diagnostické modality a nejčastější onemocnění potenciálně zvyšující mortalitu a morbiditu ve spojení s pohybovou aktivitou.

Mont L, Pelliccia A, Sharma S, Biffi A, Borjesson M, Terradellas JB, et al. Pre-participation cardiovascular evaluation for athletic participants to prevent sudden death: Position paper from the EHRA and the EACPR, branches of the ESC. Endorsed by APHRS, HRS, and SOLAECE.

Eur J Prev Cardiol. 2017;24(1):41-69. doi: 10.1177/2047487316676042  
Stanovisko ESC ke strategii preventivního vyšetření před začátkem sportovní aktivity u mladých i starších dospělých, které zatím nebylo aktualizováno, bylo publikováno v roce 2011.

Borjesson M, Urhausen A, Kouidi E, Dugmore D, Sharma S, Halle M, et al. Cardiovascular evaluation of middle-aged/ senior individuals engaged in leisure-time sport activities: position stand from the sections of exercise physiology and sports cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011 Jun;18(3):446-58. doi: 10.1097/HJR.0b013e32833bo969  
Taktéž americká ACSM nedávno aktualizovala svoje doporučení týkající se nejen mladých sportovců, ale také věkové kategorie na 40 let. Oproti staršímu doporučení ESC z roku 2011 je odlišná riziková stratifikace v primární prevenci ICHS (není použito evropské SCORE), zato je možná pro praxi jednodušší vyšetřovací algoritmus s větším důrazem na odhad rizika oproti diagnostickým metodám.

Riebe D, Franklin BA, Thompson PD, Garber CE, Whitfield GP, Magal M, et al. Updating ACSM’s Recommendations for Exercise Preparticipation Health Screening.

Med Sci Sports Exerc. 2015;47(11):2473-9. doi: 10.1249/MSS.0000000000000664  
Dlouho očekávaná aktualizace EKG kriterií pro preventivní vyšetření sportovců byla publikována současně v BJSM, JACC a European Heart Journal.

Drezner JA, Sharma S, Baggish A, Papadakis M, Wilson MG, Prutkin JM, et al. International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes.

Br J Sports Med. 2017;51(9):704-731. doi: 10.1136/bjsports-2016-097331  
Pro sportovce s již známým kardiovaskulárním onemocněním je kromě výše uvedených aktuálních doporučení ČKS-ČSTL k disposici starší poměrně stručné stanovisko ESC, u kterého se předpokládá v dohledné době aktualizace.

Pelliccia A, Fagard R, Bjørnstad HH, Anastassakis A, Arbustini E, Assanelli D, et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease: a consensus document from the Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology.

Eur Heart J. 2005;26(14):1422-45. doi: 10.1093/eurheartj/ehi325  
Velmi podrobné a recentní je doporučení AHA/ACC, které aktualizuje předchozí materiál z Bethesda 36th conference. Doporučení mají sice celkem sto stran a jsou rozdělena do 15 tematických celků, ale jsou velmi přehledná a přiměřeně přehledná.

Maron BJ, Zipes DP, Kovacs RJ, American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee of Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Disease in Young, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Functional Genomics and Translational Biology. Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities: Preamble, Principles, and General Considerations: A Scientific Statement From the American Heart Association and American College of Cardiology.

Circulation. 2015;132(22):e256-61. doi: 10.1161/CIR.0000000000000236