Doporučené postupy ČSTL a společné doporučené postupy vydané spoleečně s dalšími odbornými společnostmi najdete na této stránce. Další užitečné informace odborného charakteru najdete na stránce Další zdroje nebo na stránce Sportovní prohlídky.

Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám

Schváleno výborem ČSTL dne 23.2.2017 Příloha s textem stanoviska (PDF)

Krátký souhrn: Doporučení Autoklubu České republiky pro posuzování zdravotního stavu žadatelů o sportovní licenci automobilových a motocyklových disciplin

autoři jsou členové lékařské komise Autoklubu ČR Příloha s textem doporučení (PDF)

Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů

Schváleno výborem ČSTL dne 17.1.2014 Příloha s textem doporučení (PDF)

Všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Schváleno výborem ČSTL dne 11.11.2011 Příloha s textem doporučení (PDF)