Doporučené postupy ČSTL a společné doporučené postupy vydané společně s dalšími odbornými společnostmi najdete na této stránce. Další užitečné informace odborného charakteru najdete na stránce Další zdroje nebo na stránce Sportovní prohlídky, popřípadě také nově na stránce Doporučení pro návrat ke sportu.
Všechny níže uvedené zdroje lze považovat za důležité. Zdroje podle názoru autora této stránky zcela neopominutelné jsou označené červeně TOP.

TOP Stanovisko České společnosti tělovýchovného lékařství k preventivním tělovýchovně lékařským (sportovním) prohlídkám

Schváleno výborem ČSTL dne 23.2.2017
Příloha s textem stanoviska (PDF)


Krátký souhrn: Doporučení Autoklubu České republiky pro posuzování zdravotního stavu žadatelů o sportovní licenci automobilových a motocyklových disciplin

autoři jsou členové lékařské komise Autoklubu ČR
Příloha s textem doporučení (PDF)


Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů

Schváleno výborem ČSTL dne 17.1.2014
Příloha s textem doporučení (PDF)


TOP Všeobecná doporučení pro pohybovou a sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním

Schváleno výborem ČSTL dne 11.11.2011, společná doporučení s ČKS
Příloha s textem doporučení (PDF)


V oblasti preventivního vyšetření zaměřeného na kardiovaskulární onemocnění je k disposici řada evropských a mezinárodních doporučení. Nově (z roku 2020) jsou k disposici velice široké doporučené postupy od ESC. Většina ostatních doporučení nejsou formálně „guidelines“ a jejich aplikace tedy nemusí být striktní; nejčastěji se jedná o rámcová doporučení (Reccomendation) nebo stanoviska (Position stand, Scientific statement).

TOP Pelliccia & Sharma et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC)

European Heart Journal, ehaa605, doi: 10.1093/eurheartj/ehaa605

Mont et al. (2017) publikovali obecný souhrn popisující jednotlivé diagnostické modality a nejčastější onemocnění potenciálně zvyšující mortalitu a morbiditu ve spojení s pohybovou aktivitou.

Mont L, Pelliccia A, Sharma S, Biffi A, Borjesson M, Terradellas JB, et al. Pre-participation cardiovascular evaluation for athletic participants to prevent sudden death: Position paper from the EHRA and the EACPR, branches of the ESC. Endorsed by APHRS, HRS, and SOLAECE.

Eur J Prev Cardiol. 2017;24(1):41-69. doi: 10.1177/2047487316676042


Stanovisko ESC ke strategii preventivního vyšetření před začátkem sportovní aktivity u mladých i starších dospělých bylo publikováno v roce 2011. Očekává se aktualizace tohoto stanoviska.

Borjesson M, Urhausen A, Kouidi E, Dugmore D, Sharma S, Halle M, et al. Cardiovascular evaluation of middle-aged/ senior individuals engaged in leisure-time sport activities: position stand from the sections of exercise physiology and sports cardiology of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011 Jun;18(3):446-58. doi: 10.1097/HJR.0b013e32833bo969


Taktéž americká ACSM nedávno aktualizovala svoje doporučení týkající se nejen mladých sportovců, ale také věkové kategorie na 40 let. Oproti staršímu doporučení ESC z roku 2011 je odlišná riziková stratifikace v primární prevenci ICHS (není použito evropské SCORE), zato je možná pro praxi jednodušší vyšetřovací algoritmus s větším důrazem na odhad rizika oproti diagnostickým metodám.

TOP Riebe D, Franklin BA, Thompson PD, Garber CE, Whitfield GP, Magal M, et al. Updating ACSM’s Recommendations for Exercise Preparticipation Health Screening.

Med Sci Sports Exerc. 2015;47(11):2473-9. doi: 10.1249/MSS.0000000000000664


Lékařům, kteří hodnotí klidové EKG v rámci preventivního vyšetření sportovců, výrazně pomohla dlouho očekávaná aktualizace EKG kriterií pro preventivní vyšetření sportovců byla publikována současně v BJSM, JACC a European Heart Journal. Sada kriterií má podporu všech hlavních zainteresovaných menzinárodních společností byť po formální stránce se stále nejedná o guidelines. Veškeré provedené změny jsou dobře dokumentované a literárně podložené.

TOP Drezner JA, Sharma S, Baggish A, Papadakis M, Wilson MG, Prutkin JM, et al. International criteria for electrocardiographic interpretation in athletes.

Br J Sports Med. 2017;51(9):704-731. doi: 10.1136/bjsports-2016-097331


Pro sportovce s již známým kardiovaskulárním onemocněním je kromě výše uvedených aktuálních doporučení ČKS-ČSTL k disposici starší (2005) poměrně stručné stanovisko ESC, u kterého se také předpokládá v dohledné době aktualizace.

Pelliccia A, Fagard R, Bjørnstad HH, Anastassakis A, Arbustini E, Assanelli D, et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease: a consensus document from the Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology.

Eur Heart J. 2005;26(14):1422-45. doi: 10.1093/eurheartj/ehi325


Velmi podrobné a recentní (2015) je doporučení AHA/ACC, které aktualizuje předchozí materiál z Bethesda 36th conference. Doporučení mají sice celkem sto stran a jsou rozdělena do 15 tematických celků, ale jsou velmi přehledná a přiměřeně přehledná.

TOP Maron BJ, Zipes DP, Kovacs RJ, American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee of Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Disease in Young, Council on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Functional Genomics and Translational Biology. Eligibility and Disqualification Recommendations for Competitive Athletes With Cardiovascular Abnormalities: Preamble, Principles, and General Considerations: A Scientific Statement From the American Heart Association and American College of Cardiology.

Circulation. 2015;132(22):e256-61. doi: 10.1161/CIR.0000000000000236


Dvě recentní publikace sumarizují doporučení pro sportovní aktivitu u pacientů s již diagnostikovaným onemocněním, a to konkrétně s arteriální hypertensí a ICHS.

Niebauer J, Börjesson M, Carre F, Caselli S, Palatini P, Quattrini F, et al. Recommendations for participation in competitive sports of athletes with arterial hypertension: a position statement from the sports cardiology section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC).

Eur Heart J. 2018;3664–71. doi: 10.1093/eurheartj/ehy511

Borjesson M, Dellborg M, Niebauer J, LaGerche A, Schmied C, Solberg EE, et al. Recommendations for participation in leisure time or competitive sports in athletes-patients with coronary artery disease: a position statement from the Sports Cardiology Section of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC).

Eur Heart J. 2018;(July):1–8. doi: 10.1093/eurheartj/ehy408


V dohledné době očekáváme publikaci českého překladu doporučení pro indikaci zobrazovacích metod u sportovců s podezřením nebo s již diagnostikovaným kardiovaskulárním onemocněním.

TOP Pelliccia A, Caselli S, Sharma S, Basso C, Bax JJ, Corrado D, et al. European Association of Preventive Cardiology (EAPC) and European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) joint position statement: recommendations for the indication and interpretation of cardiovascular imaging in the evaluation of the athlete’s heart.

Eur Heart J. 2018;39(21):1949–69. doi: 10.1093/eurheartj/ehx532


Snad jediné dva dokumenty, které se věnují rekreační pohybové aktivitě u pacientů s dědičnými kardiovaskulárními onemocněními (zejména kardiomyopatie, kanalopatie, nikoliv však vrozené a chlopenní srdeční vady), jsou publikace BJ Marona et al. z roku 2004 a A Pellicii et al. z roku 2006. Dále je doplňují starší doporučení, která se věnují pohybové aktivitě u pacientů s dysrytmiemi.

Maron BJ, Chaitman BR, Ackerman MJ, Bayés de Luna A et al. Recommendations for physical activity and recreational sports participation for young patients with genetic cardiovascular diseases.

Circulation. 2004;109(22):2807-16. doi: 10.1161/01.CIR.0000128363.85581.E1

Pelliccia A, Corrado D, Bjørnstad HH et al. Recommendations for participation in competitive sport and leisure-time physical activity in individuals with cardiomyopathies, myocarditis and pericarditis.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Dec;13(6):876-85. doi: 10.1097/01.hjr.0000238393.96975.32

Heidbüchel H, Panhuyzen-Goedkoop N, Corrado D et al. Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports in patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions Part I: Supraventricular arrhythmias and pacemakers.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Aug;13(4):475-84. doi: 10.1097/01.hjr.0000216543.54066.72

Heidbüchel H, Panhuyzen-Goedkoop N, Corrado D et al. Recommendations for participation in leisure-time physical activity and competitive sports of patients with arrhythmias and potentially arrhythmogenic conditions. Part II: ventricular arrhythmias, channelopathies and implantable defibrillators.

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Oct;13(5):676-86. doi: 10.1097/01.hjr.0000239465.26132.29


V roce 2017 byl publikován stručný souhrnný edukační článek přehledně z praktického pohledu popisující vyšetřování a rozvahu u sportovců s podezřením na relevantní kardiovaskulární onemocnění.

D’Silva A, Sharma S. Management of young competitive athletes with cardiovascular conditions.

Heart. 2017;103(6):463–73. doi: 10.1136/heartjnl-2016-309435


Doporučené postupy související s „triádou sportovkyň“ (Female Athlete Triad – FAT / Relative Energy Deficiency in Sport RED-S) jsou na stránce Další zdroje.


Doporučení související s „komocí“ (midl traumatic brain injury) budou na stránce Další zdroje.