Zdravotní problematika sportovního potápění

Doporučené postupy pro posuzování zdravotní způsobilosti ke sportovnímu potápění viz stránku Doporučené postupy a odborná stanoviska


Horská medicína

Záchranné karty – první pomoc, nemoc z výšky, omrzliny
Doporučení ČHS – první pomoc, vybavení pomůckami a léky, ad.


EKG u sportovců

Online kurs ECG interpretation in athletes (BMJ Learning) – kurz byl připraven podle Seattleských kriterií (PDF) z roku 2014 pro hodnocení standardního klidového 12svodového EKG u sportovců (týká se sportovců 15-40 let).

Aktuální jsou Mezinárodní kriteria (International criteria) z roku 2017 (viz článek v BJSM), na která odkazujeme na stránce s doporučenými postupy.


Anamnestický dotazník Mezinárodního olympijského výboru

Dotazník byl publikován v angličtině v roce 2014 v rámci Lausanne recommnedations pod patronací IOC Medical Commission. Materiál obsahuje nejen anamnestický dotazník pro rodinnou a osobní anamnesu, ale také doporučený rozsah fyzikálního vyšetření a dalších individuálně zvažovaných diagnostických postupů.

Z důvodu odlišností mezi jednotlivými českými překlady dotazníku se výbor ČSTL rozhodl pro zájemce zpřístupnit konsensuální českou verzi (náhled v PDF, pro editaci ve Wordu) společně s anglickým originálem (náhled v PDF, pro editaci ve Wordu).


Sada nástrojů SCAT5

ČSTL se podařilo získat svolení k překladu nástrojů sady SCAT5 publikované 2017 a určené k dokumentaci vyšetření sportovce s podezřením na komoci. Překlad připravujeme.


„Triáda sportovkyň“ (původně Female Athlete Triad, nyní Relative Energy Deficiency in Sports)

Zástupci Mezinárodního olympijského výboru v roce 2014 aktualizovali původní stanovisko ohledně tzv. triády sportovkyň (doi: 10.1136/bjsports-2014-093502), v roce 2015 autoři publikovali doplnění (doi: 10.1136/bjsports-2014-094371) a nástroj pro klinické vyhodnocení rizika RED-S (doi: 10.1136/bjsports-2014-094559).