Záznamový arch fyzioterapeutického vyšetření sportovce

Materiály týkající se záznamu vyšetření sportovce fyzioterapeutem najdete na samostatné stránce fyzioterapie


Zdravotní problematika sportovního potápění

Doporučené postupy pro posuzování zdravotní způsobilosti ke sportovnímu potápění viz stránku Doporučené postupy a odborná stanoviska


Horská medicína

Záchranné karty – první pomoc, nemoc z výšky, omrzliny
Doporučení ČHS – první pomoc, vybavení pomůckami a léky, ad.


EKG u sportovců

Online kurs ECG interpretation in athletes (BMJ Learning) – kurz byl připraven podle Seattleských kriterií (PDF) z roku 2014 pro hodnocení standardního klidového 12svodového EKG u sportovců (týká se sportovců 15-40 let).

Aktuální jsou Mezinárodní kriteria (International criteria) z roku 2017 (viz článek v BJSM), na která odkazujeme na stránce s doporučenými postupy.


Anamnestický dotazník Mezinárodního olympijského výboru

Dotazník byl publikován v angličtině v roce 2014 v rámci Lausanne recommnedations pod patronací IOC Medical Commission. Materiál obsahuje nejen anamnestický dotazník pro rodinnou a osobní anamnesu, ale také doporučený rozsah fyzikálního vyšetření a dalších individuálně zvažovaných diagnostických postupů.

Z důvodu odlišností mezi jednotlivými českými překlady dotazníku se výbor ČSTL rozhodl pro zájemce zpřístupnit konsensuální českou verzi (náhled v PDF, pro editaci ve Wordu) společně s anglickým originálem (náhled v PDF, pro editaci ve Wordu).


Sada nástrojů SCAT5/SCAT6

ČSTL se podařilo získat svolení k překladu nástrojů sady SCAT5 publikované 2017 a určené k dokumentaci vyšetření sportovce s podezřením na komoci. Překlad SCAT5 najdete na stránkách CISG.

ČSTL oficiálně požádala o povolení překladu nástrojů poslední verze – SCAT6 a CRT6. Podrobnosti najdete na samostatné stránce. Výsledné překlady budou taktéž volně pro nekomerční použití k disposici na stránkách CISG.


„Triáda sportovkyň“ (původně Female Athlete Triad, nyní Relative Energy Deficiency in Sports)

Zástupci Mezinárodního olympijského výboru v roce 2014 aktualizovali původní stanovisko ohledně tzv. triády sportovkyň (doi: 10.1136/bjsports-2014-093502), v roce 2015 autoři publikovali doplnění (doi: 10.1136/bjsports-2014-094371) a nástroj pro klinické vyhodnocení rizika RED-S (doi: 10.1136/bjsports-2014-094559).